Inspiratie

De campagne (Amadeus)

Van: Amadeus

#vakoverstijgend# domein 2: cult. omgeving# diversiteit# zichtbaarheid# innovatief #voorbeeldproject

De titel verwijst naar de suikerbietencampagne die het hele dorp in beroering brengt, zoals ook het kunstproject de gehele gemeenschap zal verbinden.
Het doel van de campagne is een groter besef van de rollen die onderwijs, verenigingsleven en C.v.K ten opzichte van elkaar elkaar kunnen vervullen.
Bestaande netwerken krijgen zo een nieuwe inhoudelijke prikkel. Er deden 103 leerlingen van de school Amadeus mee, de ouders van de kinderen en de bewoners van Stampersgat. 

Er is onder andere gewerkt aan een fotografieproject: hoe ging het vroeger. Verteld door ouderen in de klas + een rondleiding in het dorp.

Aftrap: fort v.d.verbeelding (dagproject muziek) voor de gehele school

Slotmanifestatie: met een schip(waar de Harmonie een presentatie gaf) worden alle deelnemers en gasten vervoerd naar de suikerfabriek, alwaar alle presentaties plaatsvinden in een verrassende route door de fabriek. Terwijl de bevindingen van oud werknemers in een audiopresentatie over je heen gestort worden, doet zich een buitengewoon visueel schouwspel voor. Diverse groepen kinderen op onverwachte hoeken, muziekpresentaties, dansacts, tentoonstellingsmomenten dat eenieder betovert! 

Wat is de kracht van dit project?
''Hoe suikerbieten en de suikerproductie zichtbaar wordt gemaakt mbv kunst, door kinderen, volwassenen, ouderen waardoor de gehele gemeenschap intrinsiek betrokken is geraakt. De identiteit van Stampersgat wordt in een onverwacht en prachtig licht gezet, waardoor dit project een onvergetelijk succes is geworden.'' - Jeanne de Vaan, Adviseur Kunstbeoefening KunstbalieErvaringen
  • Er zijn nog geen reacties geplaatst voor dit project.

Ervaring met dit project? Deel het hier!