Wat is DepotC?

Maak kennis met de mooiste en meest inspirerende projecten en voorstellingen in Brabant op DepotC. In deze online etalage vind je de Brabantse parels op het gebied van bovenlokale cultuureducatie, amateurkunst en community art.

Op dit cultuurdepot kun je projecten bekijken ter inspiratie, of meteen afnemen voor in de klas. DepotC is er voor lokale intermediairs, scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, kunstencentra, amateurkunstpartijen en alle andere geïnteresseerden. De uitwisseling van bijzondere projecten, zorgt ervoor dat de verschillende partijen de projecten kunnen oppakken voor hun eigen achterban of in hun eigen regio kunnen uitzetten. Het idee hierachter is dat je geïnspireerd raakt door elkaars projecten en ook ziet welk aanbod er is op het gebied van kunsteducatie, amateurkunst en community art.


De cultuureducatieve projecten bestaan uit:

- Bovenlokale projecten van lokale intermediairs en collega-instellingen

- Projecten die onderdeel van KunstSelect zijn. KunstSelect zijn door Kunstbalie gescoute en gelabelde projecten voor het primair onderwijs

- Projecten voor het onderwijs die mede mogelijk gemaakt zijn met provinciale subsidie - Het aanbod dat Kunstbalie scout voor po, VMBO, HAVO en VWO, van diverse provinciale en landelijke kunstproducenten

- Van de professionele Brabantse aanbieders plaatsen we alle voorstellingen die gericht zijn op het PO en voorzien zijn van educatie.


De amateurkunst- en community art-projecten bestaan uit:

- Projecten van mooie, bijzondere amateurkunstinitiatieven in Brabant

- Projecten die mede mogelijk gemaakt zijn door provinciale subsidieregelingen

De projecten die op deze website staan, zijn inhoudelijk ingevuld door de bijbehorende partners. Hebben we iets gemist? Of heb je een mooi project dat in de etalage thuishoort? Mail dan naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

DepotC
Postbus 606
5000 AP Tilburg, NB
Nederland

Download hieronder de DepotC flyer en banners